Ruimtelijke kader locatie Vijf Schelpen

In de commissievergadering Ruimtelijke Zaken zijn op 25-09-2018 de volgende stukken besproken: Ruimtelijk kader voor de locatie ‘De Vijf Schelpen’ Plan van aanpak Raadsvoorstel Advies  

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplannen

Het college van Binnenmaas heeft bekendgemaakt dat vanaf 24-09-2018 de volgende drie ontwerpbestemmingsplannen zes weken ter inzage liggen: Locatie De Boomgaard Locatie Sportland Locatie De Molenwiek

Persbericht Klimaatalarm

De alarmbel luidt voor de gevolgen van de klimaat- en energieplannen. De voorgestelde ‘Klimaatwet’ leidt regelrecht naar een ramp. De doelstellingen zijn onhaalbaar. Handhaving ervan met de wet in de hand veroorzaakt een catastrofe van armoede, kou en honger. Economisch maakt het Nederland tot een derde wereldland. De transitie instrumenten, zoals wind, zon en bio, […]