brief aan minister mbt bomenkap N489

Betreft: De Nationale Omgevingsvisie 2019, Duurzaam Veilige Provinciale wegen, Veiligheid boven alles, ‘versus de praktijk van nú’ op de N489.

Bomenkap N489

Ten behoeve van de renovatie van de N489 en in verband met het einde van de levensduur van diverse bomen in openbaar gebied heeft de provincie Zuid-Holland vergunning gevraagd voor het kappen van 335 bomen langs deze weg.

Gemeente Hoeksche Waard 100% energieneutraal per 2030?

      Mijnsheerenland, 13 juni 2019. Aan: Het college van B&W en de Gemeenteraad van de Gemeente Hoeksche Waard. Betreft: Hoeksche Waard energieneutraal in 2030. Geachte  B & W en Gemeenteraad van de  Gemeente Hoeksche Waard, Het zou vele prangende vragen en zorgen bij uw burgers én onze leden beantwoorden en wegnemen als u uw […]

Uitnodiging en agenda ALV 10-12-2018

Op maandagavond 10 december 2018 zal de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging Dorp Mijnsheerenland plaats vinden in het Dorpshart. Namens het bestuur nodig ik u van harte uit om deze Algemene Ledenvergadering en de lezing bij te wonen.

De ‘Rotte kies’ wordt gevuld

MIJNSHEERENLAND – Deze week hebben gemeente Binnenmaas en de grondeigenaar, de heer G.J. Mondeel, een exploitatieovereenkomst getekend voor de percelen Wilhelminastraat 22-24 in Mijnsheerenland. Daarmee is een eerste stap gezet voor het bouwen van twee woningen op die locatie. Verantwoordelijk wethouder Henk van Etten is zeer verheugd met deze ontwikkeling: “De braakliggende percelen aan de […]

Ruimtelijke kader locatie Vijf Schelpen

In de commissievergadering Ruimtelijke Zaken zijn op 25-09-2018 de volgende stukken besproken: Ruimtelijk kader voor de locatie ‘De Vijf Schelpen’ Plan van aanpak Raadsvoorstel Advies  

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplannen

Het college van Binnenmaas heeft bekendgemaakt dat vanaf 24-09-2018 de volgende drie ontwerpbestemmingsplannen zes weken ter inzage liggen: Locatie De Boomgaard Locatie Sportland Locatie De Molenwiek

Persbericht Klimaatalarm

De alarmbel luidt voor de gevolgen van de klimaat- en energieplannen. De voorgestelde ‘Klimaatwet’ leidt regelrecht naar een ramp. De doelstellingen zijn onhaalbaar. Handhaving ervan met de wet in de hand veroorzaakt een catastrofe van armoede, kou en honger. Economisch maakt het Nederland tot een derde wereldland. De transitie instrumenten, zoals wind, zon en bio, […]