Wat is en doet de VDM?

De Vereniging Dorp Mijnsheerenland heeft ten doel op te komen voor het karakter en bij te dragen aan  de ontwikkeling van het lintdorp Mijnsheerenland en haar omgeving, passend bij haar schaal en ligging in Nationaal Landschap Hoeksche Waard.

De vereniging onderhoudt hiertoe contact met de partijen in het speelveld waarbinnen zij opereert, zoals de gemeente Binnenmaas, de aldaar actieve politieke partijen, de pers, verenigingen als Hoekschewaards Landschap (HWL) en indien noodzakelijk, met de Provincie Zuid-Holland en gelieerde diensten.

Het bestuur informeert de leden regelmatig over relevante onderwerpen rondom het dorp. Heeft u zelf een onderwerp waar u aandacht voor wilt vragen, stuurt u dan een bericht aan ons secretariaat. De contactgegegevens vindt u onder “Contact”

De vereniging is in 1993 opgericht.