brief aan minister mbt bomenkap N489

Betreft: De Nationale Omgevingsvisie 2019, Duurzaam Veilige Provinciale wegen, Veiligheid boven alles, ‘versus de praktijk van nú’ op de N489.

Bomenkap N489

Ten behoeve van de renovatie van de N489 en in verband met het einde van de levensduur van diverse bomen in openbaar gebied heeft de provincie Zuid-Holland vergunning gevraagd voor het kappen van 335 bomen langs deze weg.

Gemeente Hoeksche Waard 100% energieneutraal per 2030?

      Mijnsheerenland, 13 juni 2019. Aan: Het college van B&W en de Gemeenteraad van de Gemeente Hoeksche Waard. Betreft: Hoeksche Waard energieneutraal in 2030. Geachte  B & W en Gemeenteraad van de  Gemeente Hoeksche Waard, Het zou vele prangende vragen en zorgen bij uw burgers én onze leden beantwoorden en wegnemen als u uw […]

Uitnodiging en agenda ALV 10-12-2018

Op maandagavond 10 december 2018 zal de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging Dorp Mijnsheerenland plaats vinden in het Dorpshart. Namens het bestuur nodig ik u van harte uit om deze Algemene Ledenvergadering en de lezing bij te wonen.

De ‘Rotte kies’ wordt gevuld

MIJNSHEERENLAND – Deze week hebben gemeente Binnenmaas en de grondeigenaar, de heer G.J. Mondeel, een exploitatieovereenkomst getekend voor de percelen Wilhelminastraat 22-24 in Mijnsheerenland. Daarmee is een eerste stap gezet voor het bouwen van twee woningen op die locatie. Verantwoordelijk wethouder Henk van Etten is zeer verheugd met deze ontwikkeling: “De braakliggende percelen aan de […]

Eeuwenoude boerderij blootgelegd in Mijnsheerenland

Archeologen hebben in Mijnsheerenland het fundament van een enorme boerderij uit de middeleeuwen blootgelegd. De opgravingen in het Hoeksche Waardse dorp hebben ook geleid tot andere vondsten.   Archeologen hebben zich de afgelopen weken flink in het zweet gewerkt om de overblijfselen onder de aarde vandaan te krijgen. Binnenkort begint projectontwikkelaar Vorm daar met de […]

Persbericht Windmolens op land zijn melkkoe energiebedrijven

Windmolens op land zijn melkkoe energiebedrijven De burger betaalt via de energierekening méér voor de bouw van windmolens op land dan dat ze  kosten. De energiebedrijven profiteren van deze goudmijn. Dat is de uitkomst van het onderzoek “Lastenverdeling Windenergie op land” van NederWind. Lastenverdeling energietransitie De verdeling van de lasten van de energietransitie tussen burgers […]